Dienstverlening


Naar aanleiding van uw ideeën en doelstellingen adviseren en begeleiden wij u met onze uiterste inspanning om uw ideeën en doelstellingen te verwezenlijken. Onze dienstverlening bestaat onder meer uit:

Fiscale advisering, zowel nationaal als internationaal

  • het adviseren betreffende (inter)nationale vennootschappelijke structuren;
  • het adviseren bij samenwerking, bedrijfsverplaatsing, bedrijfs overdracht, bedrijfsovername en bedrijfsbeëindiging;
  • het begeleiden van belasting controles;
  • het adviseren bij de keuze van de verschillende ondernemingsvormen;
  • het voeren van fiscale bezwaar- en beroepsprocedures;
  • het verzorgen van een fiscale second opinion. Tegen een vooraf vastgesteld bedrag beoordelen wij uw fiscale situatie;
  • het adviseren omtrent de mogelijkheden van het overbrengen van bedrijfsactiviteiten naar Cyprus;
  • het adviseren omtrent de mogelijkheden van emigratie naar Cyprus.

 

TERUG