Nieuws

  • Op 14 juli 2017 heeft het Cypriotische Parlement de wet goedgekeurd die de wet wijzigt met betrekking tot het aanmerken van personen als fiscaal ingezetenen van Cyprus (tax resident of Cyprus). De relevante wet is op 28 juli 2017 het Staatsblad van de Republiek gepubliceerd en de wijziging van de wetgeving zal met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2017 effectief zijn. Volgens de …

    lees meer
  • Een buitenlandse onderneming kan in Nederland op verschillende manieren een vertegenwoordiging realiseren, te weten via: Een vaste inrichting of branch; Een dochtervennootschap; Een Representation Office Hieronder wordt specifiek ingegaan op het begrip representation office of REP office. Een representation office vertegenwoordigt haar buitenlandse moedermaatschappij in een ander land. Het representation office kan met klanten contact en contracten sluiten voor rekening van de buitenlandse moederkantoor, maar …

    lees meer