Op 14 juli 2017 heeft het Cypriotische Parlement de wet goedgekeurd die de wet wijzigt met betrekking tot het aanmerken van personen als fiscaal ingezetenen van Cyprus (tax resident of Cyprus). De relevante wet is op 28 juli 2017 het Staatsblad van de Republiek gepubliceerd en de wijziging van de wetgeving zal met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2017 effectief zijn.

flag-2313970_1280

Volgens de huidige bepalingen wordt een individu beschouwd als een fiscaal inwoner van Cyprus (tax resident) indien hij langer dan 183 dagen in een belastingjaar in Cyprus verblijft. Onder de gewijzigde wet kan een individu als fiscaal inwoner van Cyprus worden aangemerkt, indien hij in een belastingjaar meer dan 60 dagen in Cyprus verblijft en aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Voor de berekening van de verblijfdagen in Cyprus wordt uitgegaan van het volgende:

• De dag van vertrek uit Cyprus wordt beschouwd als een dag uit Cyprus;
• De dag van aankomst in Cyprus wordt beschouwd als een dag in Cyprus;
• De aankomst in Cyprus en vertrek uit Cyprus op dezelfde dag wordt beschouwd als een dag in Cyprus;
• Het vertrek uit Cyprus en terugkeren naar Cyprus op dezelfde dag wordt beschouwd als een dag buiten Cyprus.

De wet is nu als volgt gewijzigd:

Een individu die niet in een andere staat gedurende een of meer perioden in hetzelfde jaar meer dan honderd drieëndertig (183) dagen verblijft en in hetzelfde jaar niet in een andere staat fiscaal ingezetene (tax resident) is, wordt beschouwd als fiscaal ingezetene van Cyprus in dat belastingjaar, mits hij cumulatief aan het volgende voorwaarden voldoet:

– Hij verblijft in het belastingjaar gedurende tenminste zestig (60) dagen fysiek in Cyprus;
– Hij oefent een bedrijf in Cyprus en / of hij is in Cyprus werkzaam;
– Hij bezit of huurt in Cyprus een permanente woonplaats (huis of appartement).

In een jaar wanneer hij niet meer aan alle voorwaarden voldoet wordt hij niet aangemerkt als fiscaal ingezetene van Cyprus.

De gewijzigde wetgeving geeft individuen die niet ergens ander fiscaal ingezetene zijn de mogelijkheid om als fiscaal ingezetene van Cyprus te worden aangemerkt en zich te kwalificeren voor alle fiscale voordelen die dat met zich meebrengt (bijvoorbeeld onder voorwaarden vrijstelling van dividendbelasting en rente inkomsten), zonder dat zij fysiek meer dan 183 dagen per jaar in Cyprus moeten zijn.

Voor bijvoorbeeld “perpertual travelers” en ondernemers die erg veel reizen of op verschillende plaatsen in de wereld aanwezig zijn kan het interessant zijn om fiscaal ingezetene van Cyprus te worden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.