Een buitenlandse onderneming kan in Nederland op verschillende manieren een vertegenwoordiging realiseren, te weten via:

 1. Een vaste inrichting of branch;
 2. Een dochtervennootschap;
 3. Een Representation Office

Hieronder wordt specifiek ingegaan op het begrip representation office of REP office.

Een representation office vertegenwoordigt haar buitenlandse moedermaatschappij in een ander land. Het representation office kan met klanten contact en contracten sluiten voor rekening van de buitenlandse moederkantoor, maar kan de goederen of diensten niet zelf verkopen, geen diensten aanbieden en zich niet bezig houden met de productie, verwerking of bouw.

Een representation office is een meer voorzichtige stap in een nieuwe markt buiten het vestigingsland van de opdrachtgever en wordt vaak gebruikt door bedrijven om hun goederen op die markt te testen dan wel voor promotionele doeleinden wanneer het bedrijf haar producten of diensten zelf distribueert of aanbiedt.

 

 Een representation office kan:

 • contact opnemen met (potentiële) met klanten met het doel om deze klanten van haar opdrachtgever (principaal) goederen of diensten te laten afnemen;
 • Specifiek onderzoek doen namens en voor rekening van de opdrachtgever;
 • Marktonderzoek uitvoeren;
 • De goederen en/of diensten van de opdrachtgever aanprijzen in haar kantoor of op beurzen;
 • Goederen aankopen en op voorraad houden ten behoeve van promotie te hare kantoor en op beurzen;
 • Een lokaal kantoor huren en gebruik maken van lokale medewerkers;
 • Contracten sluiten met lokale klanten voor rekening en namens haar opdrachtgever.

 

Een representation office:

 • Heeft over het algemeen geen juridische status, maar wel een administratieve overeenkomst met de opdrachtgever;
 • Kent geen eigen verplichtingen. Deze komen voor rekening van de opdrachtgever;
 • Heeft over het algemeen een dezelfde naam als de opdrachtgever;
 • Wordt gefinancierd vanuit de opdrachtgever;
 • Kan niet zelfstandig inkomsten verwerven;
 • Is een kostencentrum;
 • Kan een bankrekening openen, personeel aannemen en een kantoor huren;
 • Heeft voor de vennootschapsbelasting geen fiscale status;
 • Heeft geen inschrijving in de Kamer van Koophandel.

 

Een representation office kan zich niet inschrijven in de Kamer van Koophandel en heeft geen fiscale aanwezigheid in Nederland voor de vennootschapsbelasting. Een representation office kan wel werknemers in dienst nemen (en is hiermee wel belastingplichtig voor de loonbelasting en sociale lasten) en kan tevens, onder bepaalde omstandigheden, een BTW nummer aanvragen om op die wijze in Nederland betaalde BTW terug te vragen.

 

TERUG