Het Representation Office

Een buitenlandse onderneming kan in Nederland op verschillende manieren een vertegenwoordiging realiseren, te weten via:

  1. Een vaste inrichting of branch;
  2. Een dochtervennootschap;
  3. Een Representation Office
Hieronder wordt specifiek ingegaan …

lees meer